BuildFlow - Tjänster för dig som arbetar med byggmaterial

BuildFlow är en tjänsteplattform som genom digitala tjänster för analys, information, integration, beställning och inköp kopplar samman samtliga aktörer i försäljnings- och inköpsprocessen av byggmaterial. Vår databas består idag av data om ca 1 700 000 byggvaror.

Våra tjänster i BuildFlow

Insight

BuildFlow Insight analyserar prissättningen på byggvaror och ger en djupare förståelse av prisbild, konkurrens och trender. Därigenom skapas ett bättre underlag för att öka konkurrenskraft, omsättning och lönsamhet.

Läs mer

Connect

BuildFlow Connect integrerar existerande kalkyl- och projekteringsverktyg med leverantörer för att eliminera manuellt arbete i inköpsprocessen av byggmaterial. Beställningsprocessen blir mer kostnadseffektiv med en högre kvalitet.

Läs mer

Consumer

BuildFlow Consumer levererar aktuella priser från byggvaruhandeln för att hjälpa konsumenter att hitta och jämföra rätt material till rätt pris för att snabbare och nöjdare kunna köpa sina byggvaror online.

Gå till
Läs mer