BuildFlow Insight – Full koll på marknaden

BuildFlow Insight ger en djupare förståelse av prisbild, konkurrens och trender.

BuildFlow Insight

För återförsäljare

Rätt prisposition snabbt och enkelt

En av de viktigaste faktorerna för att lyckas i den digitala handeln idag är att uppfattas rätt prismässigt av sina kunder. Transparensen online skapar en ny dynamik hur priser snabbare förändras och genom att kunderna ställer högre krav. Att övervaka och se till att priserna ligger rätt är ett stort och tidskrävande arbete om man inte använder sig av ett verktyg.
Låt PricePosition göra jobbet åt er!

Läs mer

För tillverkare

Marknadsprisdata ger leverantören ökad konkurrenskraft

Information är makt och med all marknadsdata som genereras online är vi i en ny guldålder. Att identifiera och inhämta rätt information, analysera och förstå all denna information ger en ökad konkurrenskraft. Genom att förstå marknadsprisdata och återförsäljares strukturer kan nya konkurrensfördelar skapas. MarketTrend är verktyget som hjälper dig att förstå och kapitalisera på marknadsdata idag!

Läs mer

Med BuildFlow Insight får du:Omvärldsbevakning

En tydlig inblick över prisnivåer och produkttyper hos aktörer på marknaden ger en bättre bild av hur ni vill positionera er.


Konkurrensanalyser

Genom en ökad förståelse kring vilka prisnivåer konkurrenter har för olika produkter kan bättre beslut tas kopplat till era strategier och lönsamhetsmål.


Benchmark av prisnivåer

En ökad förståelse av prisnivåer hos återförsäljare av era produkter ger goda möjligheter till ökad lönsamhet för dig som leverantör.


Anpassade analyser

Det finns stort utrymme att få tillgång till rådata och statistik för att själv genomföra analyser.


Få en demonstration av BuildFlow Insight!

Vill du få en demonstration av BuildFlow Insight och se vad vi kan göra för att hjälpa din verksamhet? Kontakta oss idag!

TELEFON

Sverige: +46 70 444 99 87

Norge: +47 975 16 000

EMAIL

Support: support@buildflow.se

Förfrågan: support@buildflow.no

Läs mer