2019-10-22
Digitaliseringen av byggsektorn går framåt. Under de 6,5 år vi kört på med BuildFlow, första åren som Byggvarulistan, har vi sett många nya digitala verktyg göra entré. Det är väldigt roligt men samtidigt är det en lång väg kvar.

Läs den första delen i vår artikelserie om digitaliseringen av byggsektorn.

För vår del så fokuserar vi på information och priser på byggmaterial. På ett sätt en liten del, på ett annat en viktig röd tråd genom alla byggprojekt. Från vår synvinkel är dock den röda tråden uppklippt i småbitar och det förhindrar möjligheter till kompletta digitala flöden.

Låt oss börja med en lite bakgrundsberättelse för att visa var denna insikt kommer ifrån.
2013 grundades Byggvarulistan av Magnus Svensson som en prisjämförelsesajten för privatkonsumenter. Ett PriceRunner för byggmaterial kan man kalla det. E-handeln inom bygg hade börjat sätta fart och målet var att ge konsumenten ett lätt sätt att hitta, jämföra och köpa byggvaror online.

För att jämföra varuhusens artiklar krävs en matchning, inte bara på exakt leverantörsprodukt utan även egenskaper. De standard ID-nummer som används idag, t.ex. GTIN, Finfo, NOBB, RSK, NRF, E-nummer, Elnummer, osv. hjälper inte så mycket som man kan tro då dom är unika för varje leverantör. Även i de fall där flera varuhus har samma leverantör kan nödvändig information saknas online, vilket även är ett problem med att få tag på produkternas egenskaper. Genom åren har informationen i byggvaruhusens e-handel förbättrats avsevärt, men många svårigheter kvarstår vilket gör matchningen komplex.
Ser vi på hemelektronik kanske du vill jämföra en iPhone 11 med en iPhone 11 hos en annan återförsäljare. Det gör en jämförelse lättare för att t.ex. en Samsung S10 är inte "likvärdig" för ditt tilltänkta köp.
Det som gör det mer komplex är att byggmaterial i ett projekt enkelt kan bytas ut mot olika leverantörers likvärdiga produkter. Det innebär att för en stor del av materialet är det olika typer av egenskaper som behöver jämföras. Om vi vill lägga på ytterligare en komplex dimension så kan material bytas ut mot likvärdiga som har NÄSTAN samma egenskaper.

Med den information vi samlade in och matchade för Byggvarulistan tog vi steget mot B2B-tjänster, först för prisanalyser och nu senast med inköp och materialval i byggprojekt. Det ökade kraven på kvalitet och databehov och även hur produkterna matchas, allt för att arbeta fram ett digitalt flöde för byggprojekt.

Vad är det då som försvårar ett digitalt flöde?

Ett problem är informationsilos. Kommunikation saknas mellan aktörer inom olika problemområden. Det här är inget unikt för byggbranschen men kanske vanligare i en omogen sektor med stark digital tillväxt. Aktörer löser problem med digitala lösningar men tyvärr inte utifrån var lösningen passar in i ett helt flöde med andra aktörer.
Ett annat är avsaknaden av digitala kopplingar mellan produkter, både mellan olika tillverkare samt tillverkares produkter ute i handeln och i de digitala verktyg som finns på plats idag.
Detta gör att en stor mängd manuellt arbete läggs på att hantera kommunikation mellan olika aktörer och varje manuellt steg ökar risken för fel. Det är ett slöseri med både tid och pengar.

Arbetet vi lagt ner, svårigheter vi stött på, problem vi löst och diskussioner vi haft med andra aktörer har gett oss vår bild av hur ett komplett digitalt flöde utifrån byggmaterialet skulle kunna se ut.

Vi ser ett flöde för byggmaterial där priser och korrekt information finns med digitalt från projektering till drift.
Arkitekten ser priser, både rekommenderade från tillverkaren och från rabattavtal med specifika leverantörer, redan i sitt ritprogram. Det finns även information vilka likvärdiga produkter respektive leverantör kan leverera om en produkt från en tillverkare inte finns. Det gör att budgeten lättare kan hållas och slutresultatet är närmare arkitektens vision.

Den digitala tvillingen har genom detta all materialinformation på plats när den landar i byggherrens händer. Eftersom arkitekten har anpassat sina val utifrån budgeten behöver inte byggherren lägga lika mycket tid på kommunikation fram och tillbaka med arkitekten för materialbyten m.m.

I offertstadiet finns varje leverantörs korrekta artikelnummer med och offertförfrågan skickas direkt in i deras system. Om aktuella rabattavtal redan finns på plats behöver i många fall en förfrågan inte ens skickas, priset är känt av byggherren redan i kalkyleringen.

Dags för beställning och precis som ovan kan den göras genom att skickas direkt in i leverantörernas system med korrekta artikelnummer för respektive leverantör.

Under byggnationen finns hela tiden möjlighet till beställning när material saknas eller för ÄTA-arbeten och när bygget står färdigt finns en digital förteckning över allt inför den kommande driften.

Så många manuella steg som möjligt tas bort vilket sparar tid och minimerar risken för fel.
Det här är en förenklad bild av hela flödet men de digitala kopplingarna kompletterar även ett utökat detaljerat flöde. Detta även i mindre enklare byggprojekt t.ex. för en liten eller medelstor byggare som räknar på en husutbyggnad i ett kalkylprogram.

Är det möjligt att få till det?

Det är det absolut!
I byggbranschen råder väldigt spännande tider.

Framöver kommer vi att gå in mer i detalj kring svårigheterna med produktmatchning, värde och problem med id-nummer, möjligheter i ett digitalt flöde, m.m. men vi hoppas även på diskussioner kring våra artiklar som kan styra serien framåt.

Följ oss på LinkedIn för att inte missa fortsättningen, https://www.linkedin.com/company/buildflow/

Tillbaka

Kontakta oss

Sverige

Tulegatan 11
113 53 Stockholm

magnus@prognoscentret.se

+46 768 53 37 79

Norge

Karenslyst Allé 2
0278 Oslo

magnus@prognoscentret.se

+47 24 11 58 80

Tack! Ditt meddelande har skickats.