Tjänsteplattformen BuildFlow fokuserar på informationshantering och digitala integrationer kring byggmaterial.

Byggmaterialbranschen har under många år varit en till stor del analog bransch med många manuella resurskrävande steg. Hela branschen har gått från att ha varit ”the last frontier” till att alla aktörer nu är redo att digitalisera de olika stegen från byggplanering, offert, prissättning, information från leverantör ända till köp av slutkund. Flera steg i informationsprocessen sammanförs nu säkrare via digitaliseringen. Inte så förvånade växte e-handeln med byggvaror med ca 40 % under 2016. Från låga nivåer men ändå snabbast av alla branscher och den utvecklingen ser ut att hålla i sig. Bara i Sverige omsätter byggmaterialbranschen ca 100 miljarder SEK. BuildFlow befinner sig med sina nuvarande affärsområden mitt i denna process.

BuildFlow har från starten 2013 gått in i nya områden där information och digitalisering saknats eller varit bristfällig. BuildFlows fundamentala grund är själva jämförelsen av byggmaterial och informationen kring dessa.
Vi på BuildFlow ser de kommande åren som mycket spännande för branschen men framför allt för utvecklingen av BuildFlow och våra tjänster.

Vad vi gör

BuildFlow är en tjänsteplattform för information om byggvaror på vilken vi kan leverera ett flertal tjänster för produktinformation, prisjämförelser, prisanalyser, omvärldsbevakning, integrationer och digitala processer för planering och inköp.

Vårt uppdrag

Att vara Europas största sammankopplade databas med information och priser för byggvaror. Ge branschen en bättre förståelse hur de kan växa genom BuildFlows data, analyser och insikter. BuildFlow ska hjälpa till att digitalisera processerna för hela värdekedjan inom byggbranschen.

Våra mål

Vara den största dataleverantören i Europa av artikelinformation och priser på byggvaror.
Vara den största dataleverantören i Europa av prisanalyser av byggmaterial.
Vara den ledande digitala plattformen för handel av byggmaterial för professionella byggare i Europa.