BuildFlow Connect

BuildFlow Connect integrerar existerande kalkyl- och projekteringsverktyg med leverantörer för att eliminera manuellt arbete i inköpsprocessen av byggmaterial. Beställningsprocessen blir mer kostnadseffektiv med en högre kvalitet.

BuildFlow Insight

BuildFlow Insight analyserar prissättningen på byggvaror och ger en djupare förståelse av prisbild, konkurrens och trender. Därigenom skapas ett bättre underlag för att öka konkurrenskraft, omsättning och lönsamhet.

BuildFlow InsightRAW

Inom BuildFlow Insight erbjuder vi även tillgång till oförädlad rådata. Detta passar de som redan har en uppbyggd BI-lösning och har behov av större datamängder.

Kontakta oss för mer information.