Onlinebehandling av personuppgifter
Denna integritetspolicy behandlar skydd av personuppgifter, och beskriver processerna för skydd av personuppgifter i BuildFlows Tjänster, Personuppgiftsansvarig BuildFlow, av styrelsens ordförande, är personuppgiftsansvarig för företagets personuppgifter. Du kan be oss om att stoppa behandlingen av dina personuppgifter när som helst.
För övriga produkter och tjänster som tillhandahålls av personuppgiftsansvariga regleras dessa i separata databehandlaravtal. Hör av dig för ytterligare information om villkor som gäller för andra produkter och tjänster.

Förklaring
Personuppgifter är information och bedömningar som kan kopplas till en identifierbar individ. Det kan till exempel vara namn och kontaktuppgifter eller e-postadress.
Den personuppgiftsansvarige är den som bestämmer syftet med behandlingen av personuppgifter och vilka hjälpmedel som ska användas.
Behandling är all behandling av personuppgifter är all användning av personuppgifter, såsom registrering, sammanställning, lagring och utlämnande.
Internkontroll är ett planerat och systematiskt ledningssystem som företag etablerar för att upptäcka brott mot gällande regler.

Vad personuppgifterna används till
Personuppgifterna används för:
• Kontakta mottagare som vill ha våra produkter och tjänster
• Ge överenskommen tillgång till våra tjänster

E-post och telefon används som en del av det dagliga arbetet med att driva BuildFlows produkter och tjänster. Ordföranden har det löpande ansvaret för behandlingen av personuppgifter i detta sammanhang.

BuildFlow-anställda använder även e-post i allmän dialog med interna och externa kontakter. Den enskilde ansvarar för att radera meddelanden som inte längre är relevanta och minst varje år granska och radera onödigt innehåll i e-postlådan. Vid uppsägning raderas e-postkontona, men vissa relevanta e-postmeddelanden kommer normalt att överföras till kollegor. Känsliga personuppgifter får inte skickas via e-post.
Vi uppmärksammar dig på att vanlig e-post är okrypterad. Vi uppmuntrar dig därför inte att skicka konfidentiell, känslig eller annan konfidentiell information via e-post. Telefonsamtal (telefonnummer från och till, samt tidpunkt för samtalet) kan loggas i vår ärendehantering och arkiv. Denna logg är nödvändig för administration och drift.
Vi kontaktar dig endast baserat på berättigat intresse och information som du frivilligt tillhandahåller oss, vi samlar inte in information för detta ändamål från tredje part.
Den rättsliga grunden för ändamålet är vårt berättigade intresse av att kunna erbjuda, vidareutveckla och driva våra produkter och tjänster.

Vilka personuppgifter som behandlas
Beroende på vilken information du ger oss, hur du använder våra tjänster och vilka behörigheter du ger oss, har vi följande information om dig:

Namn, företagsnamn, adress, tjänster, produkter, historik, e-post och telefon.

Statistik
BuildFlow samlar in avidentifierad information om besökare på www.buildFlow.se Syftet med detta är att utarbeta statistik som vi använder för att förbättra och vidareutveckla den information som erbjuds på webbplatsen. Exempel på vad statistiken ger svar på är hur många som besöker olika sidor, hur länge besöket pågår, vilka webbsidor användarna kommer ifrån och vilka webbläsare som används.
Vi är medvetna om att säkerheten av dina personuppgifter är viktig. Vi använder därför både administrativa, tekniska och fysiska säkerhetsfunktioner för att skydda dina personuppgifter.

Cookies:
Cookies är små textfiler som placeras på din dator när du laddar ner en webbplats. www.buildflow.se samlar in data för följande system:
• Google Tag Manager. Containerlösning för distribution av taggar.
• Google Analytics. Statistik, användarförvärv, beteende och målgrupper (segment)
Hur cookies administreras https://nettvett.no/slik-administrer-du-informasjonskapsler/

Det är frivilligt för de som besöker webbplatserna att lämna personlig information i samband med våra tjänster. Grunden för behandlingen är samtycke från den enskilde, om inte annat anges.

Med vilka vi delar personuppgifter
Vi delar personuppgifter med företag som tillhandahåller tekniska och administrativa tjänster till BuildFlow.

Data vi tar emot via digital kommunikation eller data som används för åtkomstkontroll lagras i Microsoft Office och Azure. Läs deras sekretesspolicy här: https://privacy.microsoft.com/nb-no/privacystatement

Hur länge lagrar vi personuppgifter?
Vi lagrar uppgifter om dig endast så länge som det är nödvändigt för att uppnå det syfte för vilket de erhölls, eller om vi är skyldiga att lagra informationen. Informationen kommer att raderas eller anonymiseras när det inte längre är nödvändigt för att uppnå syftet. Nedan följer en översikt över hur länge vi lagrar din information:

• Ärendehantering och Arkiv, rutiner upprättas, jfr bokföringslagen/bokföringslagen.
• E-postmeddelanden raderas som inte längre är relevanta och åtminstone varje år granskas och raderas onödigt innehåll i e-postlådan.

Information kan raderas på begäran genom att kontakta BuildFlow.

Dina rättigheter
Alla som frågar har rätt till grundläggande information om behandling av personuppgifter i enlighet med gällande lagar.
BuildFlow har tillhandahållit denna information i detta uttalande och kommer att hänvisa till det vid eventuella förfrågningar. De som är registrerade i något av BuildFlows system har rätt att få tillgång till sina egna uppgifter. Du kan ha rätt att be oss att:

• Ge dig ytterligare information om hur vi behandlar dina personuppgifter.
• Ge dig en kopia av personuppgifter om dig.
• Uppdatera din personliga information.
• Radera information som vi inte längre har anledning att behålla.
• Begränsa eller stoppa behandlingen av din information
• Ge dig information som du har lämnat till oss i ett strukturerat, vanligt förekommande och maskinläsbart format eller, där det är tekniskt möjligt, be oss överföra detta till en annan verksamhet.
• Återkalla alla samtycken du har gett oss.

Om du anser att vi behandlar personuppgifter i strid med personuppgiftslagen har du rätt att klaga till integritetsskyddsmyndigheten . Innan du eventuellt gör detta vill vi att du kontaktar BuildFlow så att vi kan svara på dina frågor eller reda ut eventuella missförstånd.

Avvikelser, analys av avvikelser och åtgärder
Om behandlingen av personuppgifter beror på ett brott mot datasäkerheten rapporteras detta till integritetsskyddsmyndigheten inom den angivna tidsfristen. Om det inte går att avslöja omfattningen inom den angivna tidsfristen skickas anmälan om avvikelse steg för steg till integritetsskyddsmyndigheten.

BuildFlow har ett eget kartläggningsformulär som sammanfattar överträdelser eller avvikelser som beskriver system, kategori och vilken typ av information som berörs.

Ifyllande av blanketten ska meddela ordförande om eventuella överträdelser eller avvikelser. Ansvarig mottagare ska bedöma om omedelbara åtgärder bör vidtas. Berörd person ska sedan beskriva konsekvenserna av överträdelsen eller avvikelsen, lyfta fram åtgärderna och begränsa konsekvenserna.

Ändringar i integritetspolicyn
Vi kan uppdatera integritetspolicyn då och då. Du kommer att meddelas om betydande förändringar. Du hittar alltid den senaste versionen av vår integritetspolicy på hemsidan.

Kontaktinformation

Kontaktperson: Magnus Svensson
Telefonnummer: +46 76-853 37 79
Mejladress: magnus.svensson@buildflow.se.
Adress: Karenslyst Alle 2, vid Unbolt AS